İlahi ikaz

Şeyh Eşref Efendi - Tasavvufi Sohbet | 07.03.2020 | Sufiland - Almanya

Mûsâ aleyhisselâm'ın Şeyhi

Şeyh Eşref Efendi - Tasavvufi Sohbet | 07.01.2018 | Sufiland - Almanya

İki tür kader vardır

Şeyh Eşref Efendi - Tasavvufi Sohbet | 26.07.2018 | Sufiland - Almanya

Kâbe'de olmanın adabı

Şeyh Eşref Efendi - Tasavvufi Sohbet | 26.07.2018 | Sufiland - Almanya

Ruhun Seferi

Şeyh Eşref Efendi - Tasavvufi Sohbet | 31.07.2018 | Sufiland - Almanya

GECE İBADETLERİ

Şeyh Muhammed Mehmet Adil El-Hakkani Kıbrısi (K.S) Sohbet - | 23 Mart 2017

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim As-salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi wa barakātuh. A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Aṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīna wa l- ākhirīn. Madad yā RasūlaLlāh,madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr
Devamı

VEKİLLERİN DİKKATİNE

Şeyh Muhammed Mehmet Adil El-Hakkani Kıbrısi (K.S) Sohbet | 25 Mart 2017

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Tarikatımız insanlara hem guzel yolu gostersin diye, hem guzel ahlak oğretsin diye, hem insanların arasında makbul insan olsun, bu ne guzel insan, nasıl bu edebiyle, nezaketiyle insanları hayran bıraksın diye tarikat oyle bir insanlar olsun diye Allah Azze ve Celle bize
Devamı

İbn-İ Sİna

Ibn-i Sinanın Eserleri

İbn-i Sina’nın yazdığı önemli eserler 1) Kitabü’ş-Şifa: 11 ciltlik bir eser olup nerdeyse tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır. 2) El Kanun fi’t Tıb: Bu kitap İbn-i Sina’nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir. İbn-Sina’nın en ünlü kitaplarındandır.700 yıl boyunca Batı’da ders kitabı olarak okutulmuş bir eserdir. Günümüzde Paris Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencileri, S.t Germain Bulvarı
Devamı

X