Allaha kaç Dünya yanacak

Şeyh Eşref Efendi - Tasavvufi Sohbet | 26.06.2021 | Makedonya

Herşeyin Bir Vakti Vardır

Şeyh Muhammed Mehmet Adil El-Hakkani Kıbrısi (K.S) | Tasavvufi-Sohbet | 03.06.2021 | İstanbul

Sadaka ve Namaz Zırhımızdır

Şeyh Eşref Efendi - Tasavvufi Sohbet | 29.05.2021 | Bosna-Hersek

İlahi ikaz

Şeyh Eşref Efendi - Tasavvufi Sohbet | 07.03.2020 | Sufiland - Almanya

Osmanlı ve Islam'ın Zaferi Bekleniyor

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrıs-i Hazretleri (k.s.) Sohbet - Kıbrıs | 28 Ocak 2012

AKTİVİTELER

MAKALELER

Osmanlı’dan Korkuyorlar

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrıs-i Hazretleri (k.s.) Sohbet - Kıbrıs | 23 Eylül 2015

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Bizi İslam aleminden koparmak istiyorlar. İrtica dedikleri nedir? Manası nedir? Türkiyede’ki müslümanların birlik olupda İslam alemine kayıt olmalarıdır. İrtica dedikleri, Türklerin İslam alemine dönüp İslam alemindeki yerlerini almasıdır. Başka mesele degildir. Ne laiklik meselesidir, ne başörtü meselesidir. Bu mesele:
Devamı

GECE İBADETLERİ

Şeyh Muhammed Mehmet Adil El-Hakkani Kıbrısi (K.S) Sohbet - | 23 Mart 2017

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim As-salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi wa barakātuh. A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Aṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīna wa l- ākhirīn. Madad yā RasūlaLlāh,madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr
Devamı

VEKİLLERİN DİKKATİNE

Şeyh Muhammed Mehmet Adil El-Hakkani Kıbrısi (K.S) Sohbet | 25 Mart 2017

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Tarikatımız insanlara hem guzel yolu gostersin diye, hem guzel ahlak oğretsin diye, hem insanların arasında makbul insan olsun, bu ne guzel insan, nasıl bu edebiyle, nezaketiyle insanları hayran bıraksın diye tarikat oyle bir insanlar olsun diye Allah Azze ve Celle bize
Devamı

İbn-İ Sİna

Ibn-i Sinanın Eserleri

İbn-i Sina’nın yazdığı önemli eserler 1) Kitabü’ş-Şifa: 11 ciltlik bir eser olup nerdeyse tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır. 2) El Kanun fi’t Tıb: Bu kitap İbn-i Sina’nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir. İbn-Sina’nın en ünlü kitaplarındandır.700 yıl boyunca Batı’da ders kitabı olarak okutulmuş bir eserdir. Günümüzde Paris Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencileri, S.t Germain Bulvarı
Devamı

X