Photo by Drífa Þöll Reynisdóttir

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم
Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim

Bizi İslam aleminden koparmak istiyorlar. İrtica dedikleri nedir? Manası nedir? Türkiyede’ki müslümanların birlik olupda İslam alemine kayıt olmalarıdır. İrtica dedikleri, Türklerin İslam alemine dönüp İslam alemindeki yerlerini almasıdır. Başka mesele degildir. Ne laiklik meselesidir, ne başörtü meselesidir.

Bu mesele: “Olmayaki Türkler tekrar kalkip, akıllarına uyupda Osmanli gibi İslam aleminin başına geçerler, ona önder olurlar, önünde durulmaz bir kuvvet olurlar. Amerika’yı, Avrupa’yı, Rus’u ezip geçerler. Türk kolay değildir! Türk müslüman oldukdan sonra hiç kolay değildir! Ama Türk İslamdan soyuldukdan sonra kuvveti ve kıymeti kalmaz.”
Biliyorlar onlar: “Dinlerini alırsak bizim gibi olurlar, hiç farkları kalmaz, onlardanda ürkmeyiz. Lakin olmayaki Türkler yine müslümanlık davasına düşsün, eski yerlerini, Osmanlı zamanıdaki gibi hilafeti ellerine alıp yola çıkarlarsa, önlerinde durulmaz!
İslam alemini toplayacak kuvvet bunlardadır. Bunlar toplayabilir. Topladığı vakit, müslümanların dünya üzerindeki en mühim mevkileri ellerindedir. Para var, stratejik tertibati var, askerlikleri var; türkün askeriyle bir olanda birinci olur. Bunlar silah yapmaya, kuvvet üretmeye başlarsa 21. asrın başında dünyanın haritasi, dengesi, hepsi değişir. Kuvvetler yerinden oynar.”
Çin’den ürküyor bütün dünya. Teknoloji’de belki hepsinden en geride. Lakin ürküyorlar. Neden? Çünkü bir milyardan fazla insan bir kişinin emrindedir. Düşün!
Bir milyarın üstünde İslam alemi. Bütün dünyanın en mühim merkezlerinde yurt, vatan tutmuş müslümanlar. Bu kadar muazzam yer alti servetleri ile birlik olup bir kumanda altında toplanırsa ne demektir bu? Işte korku dediğin budur.

Bütün yahudilerin çevirdiği irtica meselesinden maksat budur. Başka birşey değil. Türkiye değil.

 

Leave a Reply