ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم
Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim

Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım, Rahman ve Rahim Olan Allah’ın adı ile

Hasbunallahu ve ni’mel Vekil, La havle vela kuvvete İlla  billlahil’Aliyyil’Azıym.. Medet ya Sultan’ül Evliya, ya Sultan’ül Enbiya, Medet ya Nükaba, ya Nücaba, ya Rükaba, ya Budala, Medet ya Sahibul Zaman Sahibel Unsur, Sahibul Meydan, Habibul Rahman, Şahı Merdan..

Cenabı Hakk biz İnsanlara birşeyler öğretmek istiyor, bizi ilk halimizdeki gibi bırakmak istemiyor.Nedir bizim ilk halimiz? Bizim ilk halimiz “sıfır”…”hiç”. Varla yok arası birşey demek “hiç”. Ne ölüsün ne diri, baygın kendinden habersiz.. Bu bizim ilk halimiz. Allah bize birşeyler öğretmek istiyor, bizi ayıktırmak, uyandırmak istiyor.. uyan diyor.. kendine gel ve bak ve duy.. hem gör hem işit. “Ey Rabbimiz gözlerimize fer ver, ışık ver Nur ver.. görelim. Kulaklarımızı açık eyle.. duyalım işitelim. Kalbimizi aç, Seni tahtına oturtalım yarattığın ve yaratmadığın ne varsa kuşatalım.. içine alalım. “Ey Rabbimiz, biz Sana Kul olalım, Sen bize Mürşit ol.” “Ey Rabbimiz öğret, Sen öğret biz öğrenelim,” Rabbimiz bize böyle duayı öğretiyor. Sen”Böyle de!” diyor: “Ey Kulum, ellerini açtığın vakit, kalbinle bana yöneldiğin vakit bunu söyle: Ey Rabbimiz, söyle işitelim, öğret öğrenelim.” Allah bizi uyandırmak için, bize birşeyler göstermek, işitirmek, öğretmek için, bizi içinde olduğumuz sıfır halden, “hiç” okyanuslarından, “hiç” olmanın karanlıklarından, bilgisizliğin dehlizlerinden aldı çıkardı ve bize, bize birşeyler öğretecek, Ondan söyleyecek, Ondan işittirecek kimseler yolladı. Peygamberler ve Evliyalar, onlar Cenabı Hakkın Elçileri, bizlere Mürebbi olan kimseler, yani Hoca, Öğretmen, Şeyh dediğin vakit, öğretendir.. sana yol gösterendir.

Onlar bize ne söylüyor?Onlar bize ne öğretiyor? “Doğru ol!” diyor, ilk öğrenmen şey, doğru ol.. Doğru yolda ol. Doğruyu dinle, doğruya bak, doğruyu söyle, doğru Adam ol doğru insan ol, yalan söyleme. İlla yalan söyleyeceksen Allah için söyle, zalimlerin elinden birini kurtarmak için söyle, nefsin için söyleme. İnsanlara kötü bakma, İnsanlara kötü söyleme. İnsanlara, senin altında veya üstünde olsa, iyi geçinmeye bak. Üstündekilere itaat et.. altındakilere merhamet et! “İnsanın vazifesi nedir?” İnsanlarla iyi geçinmek. “Nasıl geçineceksin?” Senin üzerinde otoriter sahibi olana itaat edeceksin, senin otoriterin altında olana veya seninle aynı sınıfta olana güzellikle, merhametle, şefkatle muamele edeceksin.

Ey İnsanlar,birbirinizi çekiştirmeyin…birbiriniz hakkında kötü söz söylemeyin, haset fesat yapmayın. Senden daha fazla nimete sahibi olana haset etme, senden daha az olana, daha aşağıda olana hakaret etme, hor görme.. ezme. Nasıl ol? İnsan ol, hayvan olma! Yapıcı ol, parçalama! Dedikodu yapma! Dedikodu en kötü şey, çekiştirme.. çekiştirme! İki kimse geldi Peygambere (Sallallahu aleyhi vessellem): “Ya Resulallah, beş gündür birşey yemedik açız” dediler. “Bize yiyecek birşeyler ver.” Buyurdu ki: “Siz daha yeni sofradan kalkmadınızmı?” “Ya Resulallah biz beş gündür açız, yiyecek bir şey ver dedik, Sen buyuruyorsun: Daha sofradan yeni kalmadınızmı?” Efendimiz SAV: “Ey Allahın Kulları, Peygamber yalan söylemez.” dedi. “Siz yeni sofradan kalktınız.” -“Vallahi biz yemedik.” -“Siz yemin ediyorsunuz, ayıp ediyorsunuz, Peygamber yalan söylemez! Siz daha yeni sofradan kalktınız, hemde et yediniz!” -“Ya Resulallah, biz eti rüyamızda görsek yiyemeyiz, belki sene var et yemedik.” “O zaman kusun!”, dedi Efendimiz onlara. O anda bu ikisine bir Mide bulantısı geldi, anında böğürdüler, öğürdüler, midelerinde yok zannettikleri şeyi kırmızı et parçacıkları kustular. -“Ya Resulallah, bu olamaz”, dediler. “Biz et yemedik bu nerden çıktı?” -“Siz falan kimsenin yanından geçmedinizmi? Bana gelirken? O kimsenin yanından geçtiğiniz zaman arkasından onun çekiştirmedinizmi? Bilinki bir Müslüman bir Müslümanın dedikodusunu yaparsa, çekiştirirse, hatta iftira atarsa onun etini yer!” Ey insan! Doğru veya yanlış, çekiştirme. Sıradan bir insana, doğruda ve yanlışta, bir başkasını çekiştirmek haramdır.


Kuran’da Cenabı Hakk Firavundan söz eder, Nemrut’tan söz eder, kötü İnsanlardan, Puta tapanlardan söz eder, yanlışlarını neşreder, açığa vurur.
Cenabı Hakk gıybetmi eder şimdi? Hayır! Otorite sahibi olan, Hakkı söylemeye Memur olan kim ise, bu Cenabı Hakk en başta, Peygamberler, Evliyalar ve izin verdiği kimseler, insanlara doğruyu yanlışı öğretmek için misal getirirler. Çünkü İnsan resim olmadan anlamaz. Resim verir Cenabı Hakk. Nemrutun resmini verir, Firavunun resmini verir, Puta tapan müşriklerin resmini verir. Herhangi bir kötülüğe vesile olmuş bir İnsanın resmini verir ismini verir, böyle olmayın der bizlere. “Böyle olmayın, bunlar , doğru yolda olmayan, kötü yolda olan insanlardır, siz doğru yolda olun, onlar doğru yolda olan İnsanlar değildi, siz doğru yolda olun.” der bu resim ve misallerle Hak Teala bizlere. Misal veriyor, kıssa veriyor, kıssadan Hisse veriyor. “Hisseni al” diyor. Allah dedikodu yapmıyor, Allah dedikoducuları sevmez, Peygamberleri de dedikodu yapmaz.. Evliyalarda dedikodu yapmaz.. kimseyi çekiştirmez.Mümin olan, gerçekten inananda dedikodu yapmaz, iftira atmaz. Ama onların misal verme Hakkı vardır. Falan gibi olma filan gibi olma, doğru yolda değil onlar” diye bildirirler, bizleri ikaz ederler. Onlarda o otorite var, onlar Öğretmen, Hoca, Muallim. “Bak şu kimse şu anda bir hata yaptı sen yapma.” İnsan, anlayışı biraz kıttır, illa resim ister, çocuklar gibidir, büyüyene kadar resim ister. Önce Bebeklere Çocuklara resimli kitap verirler, yazıdan çok resim vardır, resimle anlatırlar, sonra resmin altına yazarlar, sonra resimsiz kitap verirler, çünkü o artık resime ihtiyacı yoktur. Hayır, Allah dedikodu yapmaz, gıybet etmez. Yok! Cenabı Allah, dedikoducuları, fitnecileri, iftiracıları, sevmiyor Rabbimiz ve Evliyaları iyi Adam kimdir, kötü Adam kimdir, iyi nedir, kötü nedir, bunu öğretmek istiyor ve “öğrenin” diyor. Neyi öğrenelim? Doğru olmayı! “Doğru olun, doğru yaşayın, doğru ölün.” Çünkü Cenabı Hakk İnsanı öyle yaratı. Nasıl yarattı? Ol ile Öl arası yarattı!

Bismillahirrahmanirrahim “İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn” Ol dedi olduk, ol dedi mi öleceğiz. İkisinin arasında duruyor İnsan, Ol ile Öl arası. Karar ver: Olacanmı? Ölecenmi? Bunu o kimse anladı, adı neydi? Shakespeare! O mu söyledi bu sözü? “Olmak veya olmamak, asıl mesele bu.” Kimdi bu? Shakespeare. Shakespeare, İngilizce bir isim sıfat. Shake.., türkcesine, Arapçasına çevirsen: Shaikh-Pir, yani Şeyh Pir, acayip iş. Bu söz sır bir söz. O sözü söylediği anda bu kimse, Shakespeare’ken Şeyh-Pir oldu. Kimse bilmez onun kim olduğunu gercekte. Evet karar verecek insan; Olmak veya ölmek. Olmak veya Olmamak, değil, olmak veya ölmek, demek istedi o kimse. İnsan ikisinin arasında demek istedi. Bu bir Sır açılıyor şimdi bizlere, Şeyhimiz hazretler açıyor. Ne istiyorsun ey İnsan Karar ver. Bu dünyada bunun içinsin, doğru olacaksın, doğru göreceksin, doğru söyleyeceksin, doğru işiteceksin. Ne için? Çünkü doğru olan, doğru gören, doğru söyleyen, doğru işiten, doğru yapan “Olur”…”Ölmez”. Ey İnsanlar, bu hitap, bu söz doğru söz ise, doğudan batıya, kuzeyden güneye, altı istikamete de hitaptır. Bu söze kim yalan diyebilir? “Burda oturana ve konuşana bakma, oturtana ve konuşturana bak.” demişler. Bu Adam birşeye benzemez, oturuyor orda, ama söylediği doğrumu? Yanlışmı? Ona bak. “Söylediği doğru” de, doğru ise. Hakkını ver Kabul et. Deme “orda oturana bak” Yok resime bakma deme: “ya bu Keçimi hippi mi belli değil? Saçları uzun hippiye benziyor, Sakalı acayip keçiye benziyor” deme. Bırak onu sen söylenen söze bak. Öyle ya, söylediğimiz söz Allahtansa, Hakktansa, Şeyhimiz Hazretlerinden, Evliyadansa kabul et. Resmi beğenmesende olur, ben beğendim, çünkü Allah yaratmış..

Allah bizi anlayanlardan eylesin..Doğru olanlardan eylesin.. Sırat’ı Müstakim olanlardan eylesin.. Cenabı Hakk bizleri af eylesin.. Şehru Ramazan hürmetine, Habibullah hürmetine, Evliyaullah hürmetine, Şeyhimiz Hazretleri hürmetine.. Ve bizlere daha fazla Nur versin, Nur giydirsin..

Hürmetil Habib, hürmeti.. Fatiha Selamın Aleyküm

Leave a Reply