Posts bytasavvuf-admin

Osmanlı’dan Korkuyorlar

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrıs-i Hazretleri (k.s.) Sohbet - Kıbrıs | 23 Eylül 2015

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Bizi İslam aleminden koparmak istiyorlar. İrtica dedikleri nedir? Manası nedir? Türkiyede’ki müslümanların birlik olupda İslam alemine kayıt olmalarıdır. İrtica dedikleri, Türklerin İslam alemine dönüp İslam alemindeki yerlerini almasıdır. Başka mesele degildir. Ne laiklik meselesidir, ne başörtü meselesidir. Bu mesele:
Devamı

“İnsan renk ayrımı yapmasın. İnsan olması mühim kimliği aidiyeti değil…”

Şeyh Eşref Efendi - Lüksemburg, Avrupa Parlamentosu - Dünya Barış Platformu Ödül Töreni | 30 Temmuz 2017

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim   Selamın Aleyküm, Allahın Selameti ve Bereketi üzerinizde olsun. Bizim için ne Şeref ve mutluluktur ki, bugün, halk adına toplanılan ve Allah adına toplanılmayan bir Mecliste konuşma yapma imkanı verildi. Bir Avrupa Meclisinde, böyle bir hadiseye tanık olmak güzel.
Devamı

Şeyh Mehmed Adil el Hakkani Nakşibendi Rabbani (K.S.)

Şeyh Mehmed Adil el Hakkani Nakşibendi Rabbani (K.S.) Hazretleri’nin Hayatı Şeyh Muhammed Mehmet ADİL Hazretleri 30 Haziran 1957 tarihinde Şam’da doğdu. Sultanul Evliya Şeyh Muhammed Nazım ADİL Kıbrısi (k.s.) Hazretleri ile Hace Emine ADİL Sultan Hanımefendi’nin büyük oğludur. Babası ve Mürşidi Şeyh Muhammed Nazım ADİL Kıbrısi Hazretleri soyu Kadiri tarikatı kurucusu Abdülkadir Geylani Hazretlerine, büyük babaannesi tarafından ise
Devamı

Seyyid-üd Taife Hz. Şeyhuna Üstazina Şeyh Muhammed Nazım EI-Rabbani (K.S.)

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani Hazretleri’nin Hayatı Yirminci asrın yetiştirdiği İslam alimlerinden olan Şeyh Muhammed Nazım Adil El-Hakkanî, El-Kıbrısî Hazretleri 21 Nisan 1922’de Kıbrıs’ın Güney yakasında bulunan Larnaka kentinde dünyaya gelmiştir. Babası Ahmet Nazım Efendi’dir. Baba tarafından soyu Gavsu’l Azam Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri’ne, Anne tarafından ise Mevlana Celaleddin-i Rumî (k.s.) Hazretleri’ne dayanmaktadır. Kendisi Mevlevî ve
Devamı

Seyyid Şerafettin Dağıstani (K.S.)

Şerâfeddin Zeynel Abidin Dağıstanî, Hicrî 1292 – Miladî 1875 yılı, Zilka­de ayının üçüncü Pazartesi gecesi Dağıstan’ın Temirhan-şura vilayeti, Gunip kazasının Kikuni köyünde, dünyaya geldi. Babası Abdurraşid Efendi, annesi Emine Sara Hatundur. Anne ve babasının her ikisinin de kabirleri, Yalova Güneyköy’deki kabristandadır. Yalova ilinin Reşadiye (bugünkü Güneyköy )  köyünde Hicrî 1355 – Miladî 1936 yılı Cemaziyel
Devamı

Shakespeare mİ Şeyh-Pİr mİ?

Şeyh Eşref Efendi Sohbet - Almanya, Eigeltingen, Sufiland | 30 Mayıs 2017

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım, Rahman ve Rahim Olan Allah’ın adı ile Hasbunallahu ve ni’mel Vekil, La havle vela kuvvete İlla  billlahil’Aliyyil’Azıym.. Medet ya Sultan’ül Evliya, ya Sultan’ül Enbiya, Medet ya Nükaba, ya Nücaba, ya Rükaba, ya Budala, Medet
Devamı

İbn-İ Sİna

Ibn-i Sinanın Eserleri

İbn-i Sina’nın yazdığı önemli eserler 1) Kitabü’ş-Şifa: 11 ciltlik bir eser olup nerdeyse tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır. 2) El Kanun fi’t Tıb: Bu kitap İbn-i Sina’nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir. İbn-Sina’nın en ünlü kitaplarındandır.700 yıl boyunca Batı’da ders kitabı olarak okutulmuş bir eserdir. Günümüzde Paris Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencileri, S.t Germain Bulvarı
Devamı

Allah De, Delİ Desİnler

Şeyh Eşref Efendi Sohbet - Berlin | 13 Şubat 2015

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Tarikatuna es sohba ve hayrun fiy cemia. Destur ta Sultan ul Evliya Meded. Bu insanlar ilk olarak neyi bilecekler? Kendini bilen Allah’ı tanır, ilk başta Bismillâhirrahmânirrahîm demek, Allah’ı tanımak içindir. İnsan evlâdına ilk öğretilecek Hakk’ın ismidir. Yapmayanlar keder kazanının
Devamı

Seyyidina Mevlana Muhammed Mustafa (S.A.V.S.)

Allah Rasûlü; “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu.

(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah”a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi. Müslim, İmân, 95.  2 اَلإِسْلاَمُ حُسْنُ الْخُلُقِ İslâm, güzel ahlâktır.  Kenzü”l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225.  3 مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللَّهُ İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.
Devamı

Mevlana Celaleddini Rumi

"Ham, pişkinin halinden anlamaz..."

MESNEVÎ-İ ŞERİF CİLT 1 1. Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın… herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş, kalb isterim ki, iştiyak derdini açayım. Aslında uzak düşen kişi, yine vuslat zamanını arar. 5. Ben her cemiyette ağladım, inledim. Fena hallilerle de eş oldum, iyi hallilerle
Devamı

GECE İBADETLERİ

Şeyh Muhammed Mehmet Adil El-Hakkani Kıbrısi (K.S) Sohbet - | 23 Mart 2017

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim As-salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi wa barakātuh. A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Aṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīna wa l- ākhirīn. Madad yā RasūlaLlāh,madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr
Devamı

Salİhlerden Ol

Şeyh Eşref Efendi Sohbet - Berlin | 24 November 2011

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi ya Mevlana ya Ricalallah! Şükür. yaRabbi şükür ya Rabbi şükür ya Rabbi Tarikatuna es sohba ve hayrun fiy cemiya esselamunaleykum ey insanlar! Her daim Allahın Adi ilen selam
Devamı

Türk Tasavvuf Musıkîsinin Oluşum Süreci ve İcra Mekânları Tekkeler

Salih Zeki Çavdaroğlu | Musiki Dergisi

İ.S. 920 yılında Karahanlı Hükümdarı Satuk Buğra Han’ın 200.000 çadırlık bir kitle ile Şamanizm’ i terkederek, İslâmiyeti kabul etmesi sonucu kullanılmaya başlanan Arap alfabesi, başka kültür unsurlarının da kabulünü gündeme getirmiştir. Her ne kadar tarihsel mirasları olan “Orta Asya Türk Müziği”ni devam ettirseler de, İslamiyetin ortaya çıktığı coğrafyadan etkilenmemeleri mümkün değildir… Tasavvufta musıkînin işlevi, birinci
Devamı

Kalbİn kontrolü

Şeyh Eşref Efendi Sohbet - Berlin | 17 November 2012

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi ya Mevlana ya Ricalallah! Şükür. yaRabbi şükür ya Rabbi şükür ya Rabbi Tarikatuna es sohba ve hayrun fiy cemiya esselamunaleykum ey insanlar! Her daim Allahın Adi ilen selam
Devamı

VEKİLLERİN DİKKATİNE

Şeyh Muhammed Mehmet Adil El-Hakkani Kıbrısi (K.S) Sohbet | 25 Mart 2017

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Tarikatımız insanlara hem guzel yolu gostersin diye, hem guzel ahlak oğretsin diye, hem insanların arasında makbul insan olsun, bu ne guzel insan, nasıl bu edebiyle, nezaketiyle insanları hayran bıraksın diye tarikat oyle bir insanlar olsun diye Allah Azze ve Celle bize
Devamı

Osmanlı Kureyştendir

Şeyh Muhammed Nazım Kıbrıs-i Hazretleri (k.s.) Sohbet - Kıbrıs | 26 Eylül 2015

ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Olup bitenin farkında değiller. Şeriatı getirecek adam, ilk önce sultanı geri getirecek. Hakansız birşey yapılmaz.Cumhuriyet şeriatı getirmez. Osmanlı teşkilatı ile 700 sene dünyaya hükmetdi. İşin ehli olmayanlar kaç sene hükmetdi? “Seyekunu mim badi Hulefa ve mim badil hulefayi umera’un
Devamı

Hacamat İle Akupunktur

Dr. Turanşah Tümer | Tüm hastalıklara Şifa (!)

Hacamat Nedir? Tıbbi Hacamat Tedavisi, vücudumuzu ve kan dolaşımını hastalık yapan ve damar tıkayan sebeplerden arındırmak amacıyla, cam kupa ve ateşle deri yüzeyinde negatif basınç oluşturup, toksik kanın kılcal damardan vakumlanması işlemidir. Kan ve beden birbirini tamamlar ve birbirlerinin aynasıdır. Kandaki hastalık kendisini organlarda gösterir, Organlardaki hastalıkta kendisini kanda gösterir. Bunun terside doğrudur. Yani kanın
Devamı

Sultan-ül Evliya Abdullah Dağıstani (K.S.)

Şeyh Muhammed Nâzım Kıbrısi Hazretlerine sorarlar: “Sultan'ül Evliya Abdullah Dağıstani Hazretlerinin Kimlik bilgileri ve Hayat Hikayesi nedir?”

Şeyh Efendi Buyurur ki; Euzübillahi mineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahim. Lâhavle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyul aziym. Şeyh Efendi hazretlerinin hayatından sohbetlerimizde geçen kısımlar oluyor. Biz onu nerede ve ne zamanda, ne oldu, ne kaldı diyerekten bir tarih ile zabt etmedik te. Umumi olaraktan Şeyh efendi hazretlerinin Dağıstan memleketinde İmam Şamil Hazretlerinin artık mücahadesinin sonuna doğru olan günlerde
Devamı

X